ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ποια είδη βιομηχανικών προϊόντων επιτρέπεται η πώληση τους στις λαϊκές αγορές