ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας της ΠΟΣΠΛΑ με το αρμόδιο τμήμα, του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης στη Γεν. Δ/νση κοινωνικής ασφάλισης, Δνση Πρόσθετης & επαγγελματικής ασφάλισης, σχετικά με την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή, μας διευκρίνισαν πως οι πωλητές λαϊκών αγορών συνεχίζουν να πληρώνουν για επικουρική ασφάλιση και μετά την 1/1/2017.
Επίσης, οι πωλητές λαϊκών αγορών έχουν υποχρέωση μόνο για επικουρική ασφάλιση και όχι πρόνοια ( εφάπαξ), η οποία και δεν έχει προστεθεί στις ασφαλιστικές εισφορές.