ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Απαλλαγή από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος-Μας αφορά όλους