ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μειώσεις και απαλλαγές από το “ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος”. Τι ισχύει!