Περισσότερους από 5 τόνους τροφίμων προσέφεραν τα σωματεία της Β΄, Γ΄ & Ε΄ λαϊκής αγοράς Αθηνών στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Ιλίου