Ειδήσεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΦΚΑ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι τα ειδοποιητήρια εισφορών του μηνός Ιουνίου (ΕΦΚΑ) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και έχουν προθεσμία πληρωμής έως την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι ύστερα από την απόφαση του

Υπ. Ανάπτηξης και βάση της ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ 47421/2020

(ΦΕΚ 3099/Β/26-7-2020, άρθρο 2) για το διάστημα από

27-7-2020 έως 4-8-2020 η χρήση μάσκας (μη ιατρικής) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους πωλητές στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι κατόπιν απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ 2798/2020 για το διάστημα 13-7-2020 έως 26-7-2020 η χρήση μάσκας (μη ιατρικής) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους πωλητές στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

ΕΤΕΑΕΠ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι τα ειδοποιητήρια εισφορών του μηνός Μαΐου του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και έχουν προθεσμία πληρωμής έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

https://www.idika.org.gr/EteaepServices/?fbclid=IwAR2mv9wRA_8sQO0TOBD5Cp4e3Lb9_H-bzLSNO84MxwULFk2-7xsGBoybJiM

ΕΦΚΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι τα ειδοποιητήρια εισφορών του μηνός Μαΐου (ΕΦΚΑ) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και έχουν προθεσμία πληρωμής έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

 

https://www.idika.org.gr/EfkaServices/Default.aspx?fbclid=IwAR3CsbnP3WRe-9Z3wJq1Rov0-iwum2PgHpQriKeHw0G0VTCSj4bi8qgS9Kc