Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝATTIKH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Αθήνα 29 – 11 – 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65, του ν. 4446/2016», υποχρεούνται όλοι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στο σύστημα TAXIS, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,